Dự báo thời tiết 10 ngày tại Phú Quốc, Kiên Giang – The Weather Channel | weather.com

Kể từ 22:14 ICT

Th 4 14 | Đêm

Giông bão mạnh. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 26độ C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.

[external_link_head]
 • Humidity

  Độ ẩm89%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc9:19

  Moon Phase – Day 4

  Trăng non

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn21:59

Th 5 15 | Ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 28độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

 • Humidity

  Độ ẩm84%

 • UV Level

  Chỉ số UV6 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:50

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

Th 5 15 | Đêm

26°

Scattered Thunderstorms Night

Giông bão rải rác. Thấp 26độ C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm88%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc10:11

  Moon Phase – Day 5

  Trăng non

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn22:42

Th 6 16

29°/27°

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

Arrow Down

Th 6 16 | Ngày

29°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.

 • Humidity

  Độ ẩm80%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:50

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

Th 6 16 | Đêm

Giông bão về khuya. Thấp 27độ C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.

 • Humidity

  Độ ẩm85%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc11:02

  Moon Phase – Day 6

  Trăng non

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn23:23

Th 7 17

30°/27°

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Vào Buổi Sáng

Arrow Down

Th 7 17 | Ngày

30°

Scattered Thunderstorms

Giông bão vào buổi sáng. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.

 • Humidity

  Độ ẩm78%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:50

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

Th 7 17 | Đêm

Giông bão về khuya. Thấp 27độ C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm84%

  [external_link offset=1]
 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc11:54

  Moon Phase – Day 7

  Trăng thượng huyền

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn

CN 18 | Ngày

Giông bão. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

 • Humidity

  Độ ẩm79%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:50

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

CN 18 | Đêm

27°

Scattered Thunderstorms Night

Giông bão rải rác. Thấp 27độ C. Gió TTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm85%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc12:48

  Moon Phase – Day 8

  Trăng khuyết đầu tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn0:07

Th 2 19 | Ngày

Giông bão. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm79%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:51

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

Th 2 19 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

 • Humidity

  Độ ẩm84%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc13:45

  Moon Phase – Day 9

  Trăng khuyết đầu tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn0:54

Th 3 20

30°/27°

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

Arrow Down

Th 3 20 | Ngày

30°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm77%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:51

 • Sunset

  Hoàng hôn18:30

Th 3 20 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm84%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc14:46

  Moon Phase – Day 10

  Trăng khuyết đầu tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn1:44

Th 4 21

30°/27°

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

Arrow Down

Th 4 21 | Ngày

30°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm77%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  Bình minh5:51

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

Th 4 21 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm86%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc15:49

  Moon Phase – Day 11

  Trăng khuyết đầu tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn2:39

Th 5 22 | Ngày

Giông bão. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm80%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:51

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

Th 5 22 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm87%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc16:53

  Moon Phase – Day 12

  Trăng khuyết đầu tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn3:39

Th 6 23 | Ngày

Giông bão. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm81%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:51

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

Th 6 23 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm87%

  [external_link offset=2]
 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc17:56

  Moon Phase – Day 14

  Trăng rằm

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn4:42

Th 7 24 | Ngày

Giông bão. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm79%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:52

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

Th 7 24 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm87%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc18:54

  Moon Phase – Day 15

  Trăng rằm

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn5:46

CN 25 | Ngày

Giông bão. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm80%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:52

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

CN 25 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm86%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc19:47

  Moon Phase – Day 16

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn6:47

Th 2 26 | Ngày

Giông bão. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm79%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:52

 • Sunset

  Hoàng hôn18:29

Th 2 26 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm87%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc20:35

  Moon Phase – Day 17

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn7:44

Th 3 27 | Ngày

Giông bão. Cao 30độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm79%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:52

 • Sunset

  Hoàng hôn18:28

Th 3 27 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm86%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc21:17

  Moon Phase – Day 18

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn8:38

Th 4 28 | Ngày

Giông bão. Cao 29độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm80%

 • UV Level

  Chỉ số UV9 / 10

 • Sun Rise

  Bình minh5:52

 • Sunset

  Hoàng hôn18:28

Th 4 28 | Đêm

Giông bão. Thấp 27độ C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm87%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 10

 • Moon Rise

  Mặt trăng mọc21:58

  Moon Phase – Day 19

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  Mặt trăng lặn9:28

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *