Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

THÔNG BÁO

Hiện tại một vài trang trại ở một số tỉnh thành tự nhận là chi nhánh củaTRANG TRẠI HOÀNG TIẾNgây hiểu nhầm cho khách hàng.

Nay chúng tôi chính thức thông báo:TRANG TRẠI HOÀNG TIẾN chỉ có một cơ sở duy nhất tại địa chỉ được công bố trên website này.Những cơ sở, chi nhánh tại các tỉnh khác đều là giả mạo.

[external_link_head]

Quý khách hàng lưu ý khi liên hệ. Trân Trọng !

HÌNH ẢNH CƠ SỞ

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

[external_link offset=1]

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

[external_link offset=2]

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

Trang Trại Hoàng Tiến – Chó Phú Quốc Thuần Chủng

CHÓ PHÚ QUỐC DU ĐẤU XỨ NGƯỜI

Tết Mậu Tuất thăm trang trại nuôi “quốc khuyển” ( báo pháp luật )

THƯƠNG HIỆU CHÓ XOÁY PHÚ QUỐC

Chó Phú Quốc đen đầu đàn bắt rắn, chim,chuột siêu

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *